selenagomez

Selena Gomez

My new album ‘Rare’ is out now: https://t.co/MfZiXYQu4Q Past Life is out now: https://t.co/9i0dQHQiC1
‌فالورها

61,530,934

فالوینگ

1,125

توییت‌ها

4,731

لایک‌ها

952

با بیولینکتون کارهای بیشتری انجام بدین!

گزارش را باز کنید

دسترسی به تمام اطلاعات موجود برای selenagomez آماده می باشد

تنها با پرداخت 2500 تومان می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. موقع ثبت‌نام شما 5000 تومان اعتبار هدیه دریافت می‌کنید.

گزارش گیری و تحلیل این حساب به مدت 7 روز فعال و در دسترس خواهد بود