garyvee

GaryVee Video Experience

لایک‌ها

309,666

‌فالورها

631,570

با بیولینکتون کارهای بیشتری انجام بدین!
دستورات

آمار خلاصه نموداری

آمار خلاصه حساب

خروجی در csv

نمایش 15 وروردی آخر

تاریخ  لایک‌ها ‌فالورها
2020-08-03 دوشبنه 309,666 -4 631,570 +39
2020-08-02 یکشنبه 309,670 -19 631,531 +46
2020-08-01 شنبه 309,689 -12 631,485 +65
2020-07-30 پنج شنبه 309,701 -5 631,420 +44
2020-07-29 چهارشنبه 309,706 -23 631,376 +50
2020-07-27 دوشبنه 309,729 +16 631,326 +172
2020-07-20 دوشبنه 309,713 +1 631,154 +65
2020-07-18 شنبه 309,712 +13 631,089 +2
2020-07-17 جمعه 309,699 +9 631,087 +104
2020-07-15 چهارشنبه 309,690 +16 630,983 +142
2020-07-14 سه شنبه 309,674 - 630,841 -
مجموع گزارش -8 +729

پیش بینی آینده

در اینجا می توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته خود ببینید

زمان تاریخ لایک‌ها ‌فالورها
آمار کنونی 2020-08-04 309,666 631,570
30 روز 2020-09-03 309,666 632,800
60 روز 2020-10-03 309,666 634,030
3 ماه 2020-11-02 309,666 635,260
6 ماه 2021-01-31 309,666 638,950
9 ماه 2021-05-01 309,666 642,640
1 سال 2021-08-04 309,666 646,535
1 سال و نیم 2022-02-02 309,666 653,997
2 سال 2022-08-04 309,666 661,500
بر اساس میانگین از - لایک /روز +41 ‌فالور /روز
تاریخ آخرین بررسی موفق: 2020-08-03 18:59:23 منطقه زمانی: Asia/Tehran

حساب دیگری را بررسی کنید